Over mij

In de jaren negentig van de vorige eeuw kwam mijn vertaalcarrière op gang, eerst nog aarzelend, maar allengs begon er schot in te komen. Zo werd ‘werken met taal’ langzamerhand mijn broodwinning. En ik kreeg er – niet onbelangrijk – steeds meer plezier in. In die jaren was het vooral een kwestie van meters maken: boeken op de meest uiteenlopende gebieden voor een meer en minder gespecialiseerd publiek, de eerste handleidingen voor allerlei apparatuur, een paar flinke lexicografische klussen voor Kluwer. In de loop der jaren werd het aanbod van opdrachten diverser: ik vertaalde steeds vaker teksten op het gebied van marketing, toerisme en recht en begon ook voor uitgeverijen te redigeren. Daarnaast dienden er zich nieuwe lexicografische klussen aan, ditmaal voor Van Dale in Utrecht.

Vertaalde ik tot dan toe vooral zakelijke documenten en non-fictie, in de jaren nul van deze eeuw deed het ‘literaire boek’ zijn intrede in mijn vertalersleven. Ik ben altijd een enthousiast lezer van romans, dagboeken en autobiografieën geweest, maar ik had in mijzelf nog geen literair vertaler ontdekt. Een gedreven collega annex literair agent en een serie workshops wezen mij de weg. Inmiddels heb ik met veel plezier onder meer een aantal romans en dagboeken vertaald. Minder literair misschien, maar niet minder boeiend zijn de misdaadromans waarin ik mijn tanden heb mogen zetten.

Ik vertaal van het Duits (non-fictie, fictie en zakelijk) en het Engels (zakelijk) naar het Nederlands.

Wat kan ik voor u betekenen? Ga naar vertalen en redigeren voor een beknopt overzicht van mijn werkzaamheden en mijn voorkeuren als vertaler en redacteur.